Canolfan Tywi

Croeso i wefan Canolfan Tywi. Mae Canolfan Tywi yn ganolfan gwybodaeth a hyfforddiant treftadaeth yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r ganolfan yn darparu hyfforddiant mewn sgiliau traddodiadol, gwybodaeth a grantiau yn ymwneud รข threftadaeth adeiledig, naturiol a diwylliannol Cymru.

Tywi Centre

Welcome to the Tywi Centre Website. The Tywi Centre is a heritage training and information centre based in Carmarthenshire. We provide traditional skills training, information and grants relevant to the built, natural and cultural heritage of Wales.

Cyngor Sir Caerfyrddin - Carmthenshire County Council Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Countryside Council for Wales Cronfa Dreftadaeth y Loteri - Heritage Lottery Fund Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - The National Trust Llywodraeth Cynulliad Cymru - The Welsh Assembly Government